Historia parafii

opis kościoła:
RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 8 II 1949 r. (bp Michał Klepacz)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół stary – wybudowany przez Niemców w 1942 r. – przystosowany na salę zebrań. Kościół nowy – budowę rozpoczęto 22 VI 1981 r. Projekt kościoła w pierwotnej wersji przygotował zespół architektów w składzie: Mariusz Gaworczyk, Leszek Łukoś, Ludwik Mackiewicz. Realizowany jest projekt zmodyfikowany przez zespół w składzie: Piotr Filipowicz, Janusz Frey, Mirosław Rybak. Zakończenie budowy w 2003 r. Konsekrowany 30 V 2004 r. przez abpa Władysława Ziółka.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny, 2 ołtarze w kaplicach bocznych , Droga Krzyżowa, chrzcielnica, konfesjonały, dzwony


opis parafii:
LICZBA MIESZKAŃCÓW: 6000
ODPUST: Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia;
MB Ostrobramskiej, 16 listopada
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 13, 14, 15 sierpnia
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2019 r. (bp Marek Marczak)
CMENTARZ GRZEBALNY: 1,4 ha (500 m), nowy cmentarz w trakcie tworzenia
PLEBANIA: wybudowana w latach 1931–1932, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie, nowa w budowie
KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica w Domu Sióstr Nazaretanek w Łasku-Kolumnie, ul. Komuny Paryskiej

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Gabriela, Urszula Duszyńska
s. Bożena Kamińska, śluby wieczyste 21.08.2010